Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie za rok 2018

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie za rok 2018 umieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługującej. Dyrektor Szkoły